Zásady ochrany osobních údajů společnosti HARTING

Informace o ochraně údajů pro naše zákazníky, potenciální zákazníky, dodavatele a distributory

Informace o shromažďování osobních údajů podle článků 13, 14 a 21 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR - DS-GVO) německými společnostmi v rámci technologické skupiny HARTING (dále uváděna jako „HARTING")

1.    Kdo je zodpovědný za zpracovávání údajů a koho mohu požádat o radu?

Jakožto zástupce německých společností, společnost HARTING s.r.o. zodpovídá za ochranu údajů. HARTING s.r.o., Mlýnská 2/60, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Tlf: +420 220 380 495, Email: cz(at)HARTING.com 

Kontaktní osoba u společnosti HARTING je: Ing. Marek Sucharda, MBA, Mlýnská 2/60, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Telefon: +420 220 380 495,  E-mail: datasecurity_cz(at)HARTING.com 

2.    Jaké zdroje a údaje používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme z předsmluvních a smluvních činností prováděných za účelem zahájení a/nebo realizace našich obchodních vztahů s Vámi a/nebo společností, kterou zastupujete.

Jsou zpracovávány zejména následující údaje:

·         příjmení a jméno

·         kontaktní údaje vedoucích

·         obchodní kontaktní údaje kontaktů zákazníků, dodavatelů a distributorů

·         plánovací údaje

·         IT uživatelské údaje, pokud jsou pro IT uživatelské údaje používána elektronická média

·         pokud nás navštívíte osobně, údaje zaznamenané naším video-monitorovacím zařízením.

3.    Proč Vaše údaje zpracováváme - účel činností zpracovávání - a jaký je pro to právní základ?

Za účelem zahájení a/nebo realizace smluv s našimi zákazníky, dodavateli a distributory, zpracováváme osobní údaje o Vás, jako jsou kontaktní údaje pro oprávněné zájmy HARTING. Přitom rovněž posuzujeme tyto zájmy ve vztahu k Vašim osobním právům. To je důvodem, proč používáme pouze jména a obchodní kontaktní údaje. Právní základ k tomu je uveden v článku 6 odst. 1 f GDPR. 

Vzhledem k tomu, že jste vedoucí se zájmem o informace a výrobky HARTING, zpracováváme Vaše osobní údaje, buď na základě poskytnutého souhlasu (článek 6 odst. 1a GDPR, např. marketingová akce) nebo z důvodu oprávněných zájmů HARTING posuzovaných ve vztahu k Vašim osobnostním právům (článek 6 odst. 1f GDPR).

Údaje zaznamenané video-monitorovacím zařízením jsou zpracovávány za účelem dokumentace a objasnění jakýchkoli úkonů relevantních v trestním právu, které mohou nastat. Právní základ k tomu je uveden v článku 4 GDPR. 

4.    Kdo obdrží Vaše údaje?

Vaše údaje nepředáváme neoprávněným třetím osobám.

Nicméně za účelem zpracování pracovních objednávek se zákazníky nebo dodavateli, je nezbytný rozsah údajů předáván:

·         smluvním partnerům pro účely plnění pracovních zákaznických objednávek

·         externím dodavatelům podle článku 28 GDPR.

5.    Jsou Vaše údaje sdělovány do třetí země nebo mezinárodním organizacím?

Nemáme v úmyslu sdělovat Vaše údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

6.    Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje jsou smazány po vypršení zákonných archivačních lhůt, daných například německým občanským zákoníkem (BGB), německým obchodním zákoníkem (HGB) a zákoníkem o tuzemských daních (AO).

Pokud se na Vaše údaje nevztahují tyto zákoníky, budou smazány, jakmile vyprší účel pro jejich uchovávání.

Údaje zaznamenané video-monitorovacím zařízením budou smazány nejpozději do 72 hodin po pořízení záznamu.

7.    Jaká obecná práva týkající se ochrany údajů máte?

Pokud jde o HARTING, máte právo obdržet informace o osobních údajích, které se Vás týkají a které zpracováváme (článek 15 GDPR). Dále máte právo na opravu (článek 16 GDPR) a smazání (článek 17 GDPR) údajů a/nebo omezení zpracovávání údajů (článek 18 GDPR, např. dočasné blokování přístupu k údajům ostatními uživateli) a právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR, např. možnost, aby byly údaje poskytnuty v digitálním formátu).

Vedle toho podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost příslušnému regulatornímu orgánu pro ochranu údajů. Pro tyto účely prosím kontaktujte příslušného národního pověřence pro ochranu údajů a svobodu informací.

8.    Jaká práva podat námitky máte?

Pokud jste souhlasili, že budou Vaše údaje zpracovávány (článek 6 odst. 1a nebo článek 9 odst. 2a GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Dále máte právo podat námitky proti zpracovávání podle článku 21 GDPR u Vašich osobních údajů, které byly zpracovávány na základě oprávněného zájmu.

Pokud podáte námitky, HARTING zastaví zpracovávání Vašich osobních údajů. Toto se nevztahuje na případy, kdy můžeme prokázat, že existují přesvědčující důvody zaručující ochranu (např. pro vymáhání, výkon nebo obranu zákonných práv), které převáží Vaše zájmy, práva a svobody. 

U záležitostí tohoto druhu prosím využijte výše uvedených kontaktních údajů na HARTING s.r.o., nebo se obraťte na uvedeného koordinátora pro ochranu údajů.