Práca v spoločnosti HARTING

People, Power, Partnership

Spoločnosť HARTING sa ako zamestnávateľ riadi jasným krédom: “People Power Partnership“ (Ľudia, Sila, Partnerstvo). Svoje nároky sa snažíme formulovať zrozumiteľne a realisticky – ako nový zamestnanec spoločnosti HARTING sa môžete presvedčiť, že tomu naozaj tak je!

Na týchto princípoch sú vybudované aj naše vízie:

  • Naším cieľom je vytvárať budúcnosť pomocou technológií určených pre ľudí
  • Naším cieľom je sa stať sa skutočnou celosvetovou spoločnosťou
  • Naším cieľom je vytvárať hodnoty pre ľudí

PEOPLE

Základom nášho úspechu sú naši zamestnanci. Sú stredobodom nášho fungovania. Touto zásadou sa pri svojom rozhodovaní riadia všetci vedúci pracovníci, ako aj všetci členovia rodiny HARTING.

Spoločne s manažérmi vytvárajú inovatívne prostredie, ktoré umožňuje optimálny rozvoj a vzdelanie zamestnancov.

Zahŕňa vysoko kvalitné školenie, komplexne nadväzujúce vzdelávanie, individuálne kariérne plány, flexibilné pracovné modely a mzdu odvíjajúcu sa od výkonu práce.

Naším  cieľom je vytvárať hodnoty pre ľudí. Vychádzame z tímovej práce, a to pri veľkých i malých projektoch, ale aj v rámci jednej i viacerých krajín.

Základom všetkého je predovšetkým komunikácia medzi jednotlivcami.

POWER

Silu čerpáme zo vzájomného rešpektu, rozvoju vidieka a inovatívnych a vysoko kvalitných produktov, ktoré si vydobyli popredné miesto na dynamických trhoch.

Aby sme mohli efektívne vyvíjať, vyrábať, propagovať a distribuovať svoje špičkové produkty, potrebujeme kvalifikovaných a nadšených zamestnancov. Svojich zamestnancov podporujeme a motivujeme podľa ich schopností.

Ak sa chcete podieľať na vytváraní budúcnosti pre ľudí pomocou technológií, pridajte sa k nám. Poskytneme Vám nevšedné kariérne možnosti – doma i v zahraničí.

PARTNERSHIP

Naša rodinná spoločnosť stavia na partnerstve a vzájomnej spolupráci, o čom sa naši zákazníci a dodávatelia presviedčajú každý deň. Základom je neustály rast a finančná nezávislosť. Vďaka tomu ponúkame našim zamestnancom a ich rodinám spoľahlivé plány a neustále expandujeme na medzinárodné trhy. Hoci sme sa už takmer udomácnili v mnohých krajinách sveta, zostali sme oddaní našej zemi, pretože sa voči nej cítime byť zodpovední. Naša sociálna zodpovednosť je viditeľná na trvalo udržateľných opatreniach súvisiacich so životným prostredím, a to v celosvetovom meradle.

Zoznámte sa s našimi podnikovými cieľmi.

Naším cieľom je:

  • Implementovať technologické zmeny, zabezpečiť pokrok a zvýšiť tak úžitok pre našich zákazníkov
  • Zamerať naše podnikanie na rozvojové trhy
  • Navrhnúť a riadiť efektívne a trvalo udržateľné procesy
  • Konať v súlade s heslom: ,,Správaj sa k druhým tak, ako chceš aby sa oni správali k tebe.“
  • Zostať nezávislou spoločnosťou rodinného charakteru.