Harting rozširuje svoju konštrukčnú radu Han-Eco o monoblokové vložky s tradičným šrobovacím zakončením.

 

 

NOVÉ VLOŽKY PRE

NÍZKU HMOTNOSŤ

 

Ľahká váha medzi ťažkými konektormi:

Harting rozširuje svoj konštrukčný rad Han-Eco o

monoblokové vložky s technikou skrutkových prípojok.

Takto sa výhody konštrukčného radu využijú aj

v aplikáciách, ktoré prednostne využívajú vložky s touto

technikou pripojenia.

 TEXT: Gero Degner, Harting FOTO: Harting

      

Séria Han-Eco využíva vysokovýkonný plast ako materiál krytu, a ponúka tak hmotnostné a nákladové výhody oproti „klasickým“ priemyselným konektorom s kovovým krytom. Kryty Han-Eco sa dajú obzvlášť rýchlo osadzovať úplne bez použitia nástrojov, a to vďaka bezskrutkovému princípu zaistenia modulov a vložiek.

Analogicky k ťažkým priemyselným konektorom konštrukčného radu Han B, je Han-Eco k dispozícii v konštrukčných veľkostiach 6 B, 10 B, 16 B a 24 B. Dôsledné vynechanie nepotrebných konštrukčných prvkov umožňuje vyššiu hustotu kontaktov. Okrem priechodkových krytov s priamym alebo bočným káblovým výstupom sú k dispozícii aj vstavané, spojkové a soklové kryty. Káblové vývodky s metrickými závitmi sú už súčasťou dodávky krytu.

Robustný vysokovýkonný plast

Kryty Han-Eco sú vyrobené z vysokovýkonného plastu spevneného sklenými vláknami, ktorý je odolný voči vplyvom životného prostredia a v kombinácii s tvarom krytu zaisťuje vysokú mechanickou robustnosť. V zaistenom stave dosahuje tento konštrukčný rad konektorov stupeň krytia IP65. Čo sa týka horľavosti, séria Han-Eco takisto spĺňa všetky požiadavky a dosahuje podľa UL 94 najlepšiu možnú klasifikáciu V 0.

 Pri vývoji plastových konektorov kládli inžinieri spoločnosti HARTING veľký dôraz na nekomplikovanú a rýchlu montáž. V súlade s tým sa dá Han-Eco zostaviť úplne bez použitia skrutiek a náradia. Výrobca namiesto toho so svojím systémom click-and-mate vsádza na jednoduché a spoľahlivé riešenie zabezpečenia.

 

Moduly zo stavebnice

 K dispozícii je známe modulové portfólio konštrukčného radu Han, ktoré sa hodí ku krytom Han-Eco. Zvláštnosťou pritom je, že do krytov všetkých štyroch konštrukčných veľkostí Han-Eco sa umiestni vždy o jeden modul viac, ako do krytov Han-B rovnakej konštrukčnej veľkosti. Vďaka použitiu modulov z konštrukčného radu Han-Modular je cez konektor možné jednoducho a bezpečne prenášať najrôznejšie výkony a signály. Moduly sa samozrejme dajú integrovať aj s novými monoblokmi E do konektora Han-Eco. Pre prenos ochranného vodiča je voliteľne k dispozícii modul PE.

Montážny výrez vstavaného krytu je identický s výrezmi štandardných priemyselných konektorov HARTING, konštrukčné úpravy, napríklad u stien skriňových rozvádzačov, preto nie sú potrebné.

 

 


 TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝHODY

Materiál krytu a páčky: polyamid spevnený sklenými vláknami

Materiál tesnenia krytu v závislosti od prevedenia: NBR alebo FPM

• Teplotný rozsah: -40 až +125 °C

• Horľavosť: V0 podľa UL94, F2 / I3 podľa NFF16101/16102

• Stupeň krytia v zaistenom stave: IP65

• Úspora hmotnosti pri zachovaní veľmi dobrej mechanickej robustnosti

• Inštalácia úplne bez použitia skrutiek a náradia (click and mate)

• Vďaka vysokej odolnosti voči vplyvom životného prostredia vhodné aj pre vonkajšie použitie

• Využiteľná je takmer kompletná ponuka Han-Modular

• Monobloky s výrazne vyššou hustotou kontaktov

• Jednoduché možnosti kódovania


Rozšírenie oblastí použitia

 Spoločnosť HARTING rozšírila portfólio Han-Eco o kontaktové vložky Monoblok E so skrutkovou prípojkou, ktoré sú k dispozícii pre všetky štyri konštrukčné veľkosti. Aj pri monoblokoch bol zachovaný princíp zaistenia Han-Eco click and mate, a teda jednoduchá montáž bez použitia náradia. Monobloky využívajú osvedčené kontakty Han-E so skrutkovou prípojkou a ochranou vodičov. Majú menovité napätie 500 V a menovitý prúd 16 A. Prierez káblovej prípojky je minimálne 0,75 mm2 a maximálne 2,5 mm2.

Zvláštnosťou nových monoblokov E pre Han-Eco je, že v porovnaní so štandardnými vložkami Han-E dosahujú až o 67 percent vyššiu hustotu kontaktov. Monobloky disponujú predsadeným PE kontaktom a možnosťou šesťnásobného kódovania. Z toho pre štyri dané konštrukčné veľkosti vyplýva maximálne osadenie kontaktov 10+PE, 14+PE, 20+PE a 28+PE. Monoblokové vložky s veľkosťou 6 B (10 E) a 10 B (14 E) sú už k dispozícii, veľkosti 16 B (20 E) a 24 B (28 E) budú nasledovať v polovici roka 2014.

 

 S vložkami Monoblok E zvyšuje HARTING hustotu kontaktov v konektore.

 

 

„Nakombinovať vložky s modulmi“

 Aká koncepcia stojí za Han-Eco? Gero Degner, produktový manažér spoločnosti HARTING, o možnostiach použitia, flexibilite a výhodách plastových konektorov.

                       

 

A&D: Typický konektor HARTING – hranatý a zo sivej kovovej liatiny – nájdete ho takmer v každej výrobe. Dochádza so sériou Han-Eco aj ku zmene smerom k okrúhlym čiernym konektorom na strojoch?

Gero Degner: Nie, nebude to tak. Klasických ťažkých priemyselných konektorov HARTING, len ako príklad tu uvediem konštrukčný rad Han B, sa to nedotkne. Rad Han-Eco je naopak koncipovaný ako rozšírenie nášho portfólia – aby zákazníci mali väčšie možnosti výberu pri prispôsobovaní konektora presne požiadavkám svojej konkrétnej aplikácie. Tu sa využívajú výhody, ktoré poskytuje plastový kryt pre veľké množstvo aplikácií. Aspekt úspory hmotnosti je aktuálnou témou v mnohých odvetviach.

 

A môže plastový kryt držať krok aj vzhľadom na stabilitu a robustnosť?

Tieto kryty sú veľmi robustné - nakoniec nepoužívame žiadne lacné suroviny, ale vysokovýkonný plast spevnený sklenými vláknami. Odhliadnuc od extrémnych záťaží, pri ktorých je kovový kryt o niečo robustnejší, spĺňa Han-Eco všetky požiadavky pre veľký rozsah aplikácií. Oblasť materiálov zaznamenala v uplynulých rokoch enormný vývoj. Dnes môžu mať plasty vlastnosti, ktoré dlho neboli mysliteľné. Až to v mnohých výrobných odvetviach umožnilo nahradenie kovu plastom. Adekvátne k tomu zaisťuje materiál použitý pri Han-Eco v súlade s konštrukčným dimenzovaním extrémne vysokú tuhosť krytu, a tým aj nevyhnutnú mechanickú robustnosť.

To znie ako potreba odsúhlasenia s dodávateľom.

Presne tak. Potom, ako definujeme najvhodnejší typ materiálu, odsúhlasíme si s výrobcom, aké dodatočné vlastnosti musí mať plast pre náš konštrukčný rad Han-Eco. Z toho vyplynuli ďalšie požiadavky, práve aj vzhľadom na požiarne normy a predpisy, dôležité pre našich zákazníkov zo železničného odvetvia. Na základe špecifikácií, ktoré sú z toho odvodené, vytvorí pre nás výrobca materiálu konečný typ materiálu.

 

V ktorých bodoch je moderný plast lepší než klasická kovová liatina?

Významnou výhodou je úspora hmotnosti. K tomu sa pripája vysoká ochrana voči vplyvom životného prostredia: kryty konštrukčného radu Han-Eco sú odolné voči UV žiareniu a ozónu a takými aj zostávajú – bez toho, aby k tomu bola potrebná nákladná následná povrchová úprava.

 

Zameriavate sa s Han-Eco na klasické strojárstvo?

Nie. Aj mimo oblasti strojárstva – ktoré je samozrejme dôležitým trhom pre tento produkt – je spektrum použitia široké. Han-Eco sa tak používa v koľajových vozidlách v železničnom priemysle. Pri vysokom počte použitých konektorov je vďaka plastovým krytom jasne viditeľná úspora hmotnosti. Okrem toho sa Han-Eco používa vo veterných elektrárňach, tu sa využíva najmä odolnosť proti korózii v prostredí, ktoré obsahuje soľnú hmlu. Tretím miestom využitia je oblasť vysielania a zábavy.

 

V divadle a vo filme majú Han-Eco radi už len preto, že čierny kryt neodráža svetlo.

 

V čom spočívajú rozdiely, pokiaľ ide o montáž?

Pri vývoji Han-Eco sme vedome neprevzali 1:1 konštrukciu a dizajn našich existujúcich konštrukčných radov s kovovými krytmi. Namiesto toho sme si položili otázku, aký dodatočný úžitok pre zákazníka môžme získať použitím  plastu ako materiálu krytu pre celý konektor. Iba tak sme mohli realizovať našu montážnu koncepciu click-and-mate, ktorá sa úplne zaobíde bez kĺbových rámov, ktoré sú bežne potrebné na fixáciu modulov v kryte. Užívateľ môže bez použitia nástroja nasadiť a pevne zacvaknúť všetky moduly, čo je pri kovovom kryte absolútne nepredstaviteľné. V dôsledku toho prináša náš systém výrazné časové výhody pri prefabrikácii.

Veľmi jednoducho sa dajú vykonať zmeny osadenia konektora v už namontovanom stave na skriňovom rozvádzači, pretože výmena príslušných modulov je možná samostatne z vnútornej strany skriňového rozvádzača. Navyše zo zmenených miestnych pomerov vyplýva vyššia hustota kontaktov, pokiaľ ide o konštrukčnú veľkosť konektora.

Čo je zvláštne pri novej koncepcii monoblokov pre Han-Eco?

Monobloky E so skrutkovou prípojkou ponúkajú nové možnosti. Sú zamerané na zákazníkov, ktorí v konektore potrebujú len jeden typ kontaktu a chcú využiť časové výhody vďaka jednoduchej montáži bez použitia náradia.

 

 

 

 K tomu sa pripája po desaťročia osvedčená skrutková prípojka z konštrukčného radu Han E, ktorá zaisťuje nekomplikované pripojenie kábla. V porovnaní so štandardnými vložkami so skrutkovou prípojkou zo série Han E pre použitie v kovovom kryte vyplýva vyššia hustota kontaktov, pretože odpadajú nepotrebné konštrukčné prvky. Takto sa teraz s monoblokom 14 E vojde do konektora Han-Eco s veľkosťou puzdra 10 B 14 kontaktov – namiesto štandardných desiatich. Túto výhodu môže užívateľ previesť priamo na dodatočnú funkciu alebo môže dokonca zvoliť puzdro s menšou konštrukčnou veľkosťou.

 

Aké nové možnosti vyplývajú z rozšírenej ponuky vložiek?

Už len zo samotných kombinačných možností viac ako 40 modulov konštrukčného radu Han-Modular vyplýva astronomický počet variantov. Preto poskytujeme online konfigurátor,

  ktorý podporuje zákazníkov pri výbere modulov a v prípade potreby uloží požadovanú konfekciu na účely objednávky. Rozšírenie konštrukčného radu o monoblok E je však niečo zvláštne, pretože teraz sa po prvýkrát dajú kombinovať monobloky s modulmi v konektore.

 

Prečo sa dizajn plastového krytu podobá sérii Han-Yellock?

Oba konštrukčné rady vznikli približne v rovnakom čase a v oboch prípadoch platila devíza: aj konektory môžu dobre vyzerať. Samozrejme, že pri spotrebných výrobkoch má dizajn vyššiu prioritu než pri priemyselných. Ale aj v priemyselnom odvetví neustále rastie jeho význam: niektorí zákazníci už dnes nakupujú prednostne Han-Eco kvôli dizajnu.

 

Nakoľko teda rastú požiadavky – tie, ktoré sa týkajú dizajnu?

V mnohých oblastiach skutočne rastú, napríklad pokiaľ ide o cykly zapojenia a teploty okolia. Tieto požiadavky plníme pomocou našich nových konštrukčných radov Han HMC a Han High Temp. Vo vzťahu k téme Priemysel 4.0 sa do popredia dostáva stále viac vysoká flexibilita, častá výmena nástroja a jednoduché prezbrojenie zariadenia.

 

Aj konektory teda môžu niečím prispieť k Priemyslu 4.0?

V budúcnosti bude všetko flexibilnejšie a inteligentnejšie. Aj konektor musí prejsť touto zmenou a musí spĺňať stúpajúce požiadavky. Preto aktuálne pracujeme napríklad na konektoroch s integrovanými RFID tagmi, aby bola výroba s diagnostickými údajmi zase o kúsok dômyselnejšia.