Radikálna miniaturizácia v technike pripájania dosiek plošných spojov

 

Technologická skupina HARTING rozširuje flexibilitu v oblasti priemyselnej elektroniky inovačnou technikou pripájania dosiek plošných spojov. Produktová skupina har-flexicon® je teraz dostupná aj vo veľkosti rastra 1,27 mm a 2,54 mm.

Technologická skupina HARTING ďalej rozširuje portfólio svoriek a konektorov pre dosky plošných spojov. Efektívne tak podporuje trend modularizácie a miniaturizácie v oblasti priemyselnej elektroniky. Vývojárom výrobkov sa otvára maximálna miera slobody  pri riešení konštrukčného usporiadania.

 

 

S veľkosťou rastra 1,27 mm je najmenší konektor pre dosky plošných spojov z produktovej skupiny har-flexicon® extrémne miniaturizovaný, a tým jedinečný na trhu v segmente techniky pripájania jednotlivých vodičov s možnosťou montáže priamo na mieste. Na zvýšenie hustoty kontaktov preniesla spoločnosť HARTING funkčnosť svoriek a konektorov pre dosky plošných spojov s bežnými veľkosťami rastra kontaktov, ako 3,5/3,81 mm a 5,0/5,08 mm, do menších rastrov kontaktov 1,27 mm a 2,54 mm pri zachovaní kvality vhodnej na priemyselné použitie.

Rýchle techniky pripájania bez skrutiek využívajúce silu pružiny pri zasúvaní a zárezové svorky (IDC) ponúkajú časovo úspornú montáž  priamo na mieste aj bez špeciálneho náradia pri minimálnej veľkosti rastra.

 

Priebežná technika SMD umožňujúca natavovacie spájkovanie pripájacích prvkov na doske plošných spojov prináša vo výrobe jasnú výhodu nižších nákladov. Platí to aj pre osadzovanie a spájkovanie. Inovačné riešenia pritom zabezpečujú potrebnú pevnosť na doske plošných spojov.

Výrobky sú navyše k dispozícii pre vyššie prúdy a tým pre väčšie prierezy (1,5 mm² a 2,5 mm²) v krokoch rastra 3,50/3,81 mm a 5,00/5,08 mm.

Nové riešenia pre priemysel

Ústrednými oblasťami použitia týchto nových riešení pri jednožilovom zapájaní dosiek plošných spojov sú priemyselná automatizácia spoločne s meracou, riadiacou a regulačnou technikou (MSR), ale aj strojárstvo, energetika a dopravná technika. Priaznivý ohlas vyvolávajú vo všetkých odvetviach, v ktorých sa používajú elektrické a elektronické prístroje, ako sú riadiace systémy, pohony, snímače, akčné členy, konštrukčné skupiny rozhraní atď.

 

Rozoberateľné prepojenia individuálnych vodičov na doskách plošných spojov

   

 

 

Najmenší z rady har-flexicon® má raster len 1,27 mm.  Ponúka 4 kontakty v jednej rade, ktorá sa dá pohodlne a rýchle pripojiť k samotným vodičom  pomocou IDC technológie. Protikus sa spájkuje SMT technológiou a obsahuje po stranách dva úchyty pre vyššiu stabilitu na PCB.

 

Nová rada har-flexicon® má štandardný raster 2,54 mm. Má rozsah už od iba dvoch až do dvanásť kontaktov a to celkom v štyroch rôznych prevedeniach:

Klasický dvoj dielny konektor alebo jednodielny PCB terminál blok, vždy s horizontálnou alebo vertikálnou orientáciou.

Na snímku je jednodielny PCB terminál blok v horizontálnom prevedení. Horný obdĺžnikový otvor slúži pre skrutkovač, vodič sa upevňuje a vyťahuje pomocou Push-in technológie. Protikus sa opäť spájkuje SMT technológiou a po stranách má dva úchyty pre vyššiu stabilitu na PCB.

Push-in „pružinová“ technológia: detailní rez jedno dielnym horizontálnym terminál blokom.

Detail SMT uchytenia na doske plošných spojov pre oba typy har-flexicon®- rozpojiteľného konektoru a jedno dielneho terminál bloku. Výhodou sú vodivé plôšky ako meracie body, postranné stabilizačné úchyty a bočný „zámok“ proti samovoľnému vysunutiu konektoru.