Pripojenie kompaktných zariadení

 

Rad konektorov PushPull od spoločnosti HARTING ponúka jednotné riešenie na pripojenie dát, signálov i napájania k prístrojom a ďalším zariadeniam.

Konektory vo vyhotovení PushPull sú štandardizované podľa normy IEC61076-3-106 variant 4 pre rad HARTING PushPull a IEC 61076-3-117 variant 14 pre Han PushPull. To znamená, že rady PushPull a Han PushPull sú vyrábané v rôznych vonkajších rozmeroch a s rôznymi vložkami, ale ich vyhotovenie a použitie je vždy obdobné, pohodlné a veľmi ľahké. Všetky konektory PushPull je možné zapojiť a odpojiť pohodlne jednou rukou – ostatne ako už sám názov PushPull (zasuň, vytiahni) napovedá. Správne pripojenie je signalizované zreteľným cvaknutím. Po pripojení zodpovedá konektor PushPull triede ochrany IP 65/IP 67 podľa normy IEC 60529, je odolný proti vibráciám, celkom prachotesný a chránený pred kontaktom s vodou zo všetkých strán pri ponorení i poliatí.

Vďaka pestrej škále vložiek je možné PushPull konektory využiť na celý rad rozmanitých aplikácií. Silové vložky slúžia na zaistenie prívodu napájania. V závislosti od preferencií zákazníka sú napájacie konektory PushPull Power dostupné v modeloch pre striedavé (AC) alebo jednosmerné napätie (DC). Napájacie vložky sa líšia počtom kontaktov, maximálnym prúdovým (max. 15 A) a napäťovým zaťažením. Pre prenos dát a signálu sú k dispozícii vložky RJ45 a vložky pre optické vlákna, pričom vložky RJ45 sú dostupné ako v 4-pinovom, tak 8-pinovom vyhotovení. Hybridné konektory PushPull Hybrid uľahčujú inštaláciu koncových zariadení vďaka kombinácii napájacích i dátových kontaktov v jedinej vložke a v jedinom kábli. PushPull Hybrid znižuje na polovicu počet prípojných bodov a káblov i veľkosť vyžadovaného priestoru na zariadenie a rovnako minimalizuje čas potrebný na sprevádzkovanie.

Pripojenie kompaktných zariadení

Pripojenie kompaktných zariadení
(PDF 491 KB)

Prevziať


 

USB vložka ďalej rozširuje možnosti systému PushPull

Najnovším prírastkom do rodiny PushPull je integrácia USB vložky pre rozhranie USB 2.0 K dispozícii sú varianty typu A a B i najnovšia verzia 3.0 typu A. USB vložky v krytoch PushPull spájajú výhody rozhrania USB s prednosťami technológie PushPull. Vývojári venovali zvláštnu pozornosť jednoduchej integrácii USB do zariadenia. V ponuke je niekoľko variantov ako ho pripojiť na DPS alebo kábel. Obdobným vývojom prešlo i pripojenie RJ45 do zariadenia.

Od zavedenia rozhrania RJ45 došlo k významnému zvýšeniu prenosových rýchlostí. Maximálna rýchlosť prenosu dát dosahovala pôvodne 10 Mbit/s. Neskôr bolo v niektorých prípadoch možné využívať prenosové rýchlosti 100 Mbit/s a 1 Gbit/s. V súčasnosti nie je problém dosiahnuť prostredníctvom konektora RJ45 prenosové rýchlosti až 10 Gbit/s. PushPull RJ45 ponúka všetky uvedené prenosové rýchlosti. Dáta a signál je možné navyše pomocou technológie PushPull prenášať tiež cez optické káble. Prenos dát cez optické káble ponúka oproti medeným káblom celý rad výhod. Nie je náchylný na zníženie citlivosti v dôsledku elektromagnetického rušenia, má výrazne menší útlm a ponúka vyššie prenosové rýchlosti a väčšiu šírku pásma.

Konektory PushPull i Han PushPull sú dostupné s kontaktmi pre optické káble. Spoločnosť HARTING využila pri konektore Han PushPull dva SC konektory v jednom SCRJ plášti, preto sa tiež niekedy označujú ako PushPull SCRJ. Čelná strana SCRJ je štandardizovaná podľa normy IEC 61754-24 a vyhovuje tiež štandardu PROFINET/AIDA. Skratka SCRJ znamená, že je v plášti použitý SC konektor. Tento plášť má rovnaké rozmery čelnej strany ako konektor RJ45. PushPull SCRJ je dostupný v niekoľkých vyhotoveniach. V závislosti od SC konektora je možné použiť nasledujúce typy vlákien: sklenené vlákna, HCS vlákna (nazývané tiež PCF vlákna) a polymérové optické vlákna (skratka POF). Vďaka rýchlej montáži pomocou vrúbkovanej skrutky sa SC konektor pre POF ideálne hodí na montáž priamo na mieste. Tieto tri typy vlákien majú jadrá a ochranu z rôznych materiálov.

 

Dosah až 100 metrov

Maximálne prenosové rýchlosti a dosah závisia od použitého typu vlákien. S polymérovými vláknami nie je ani prenos na vzdialenosť 100 m pri rýchlosti 100 Mbit/s žiadny problém.

Konektor PushPull vo variante 4 na prenos dát po optických vláknach nesie označenie PushPull LC Duplex, čo znamená, že sú použité dva LC konektory. LC je kompaktnejší než SC a model LC Duplex má približne polovičnú veľkosť než SC Duplex. PushPull LC Duplex je možné kombinovať iba so sklenenými optickými vláknami. Čelná strana LC je štandardizovaná podľa normy IEC 61754-20 a je dostupná ako jednovidový alebo viacvidový PushPull LC Duplex model (single mode a multi-mode). Ak použijete jednovidové vlákno, bude dosah pri zachovaní vysokej rýchlosti a bez obnovovania či zosilňovania signálu až 100 km. Jednovidové vlákna sú spravidla využívané pri WAN alebo chrbticových sieťach. Pri viacvidových modeloch je možné použiť viacvidové sklenené optické vlákna 50/125 μm alebo 62.5/125 μm. Vďaka neustálemu zlepšovaniu prenosových vlastností vlákien 50/125 μm je možné pri rýchlosti 10 Gbit/s preniesť signál či dáta až na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov. Preto je tento typ vlákien využívaný čím ďalej, tým častejšie.

Rad produktov PushPull obsahuje tiež systémové káble s konektormi nainštalovanými na jednej alebo oboch stranách. Systémové káble sú dostupné v štandardných dĺžkach, avšak dĺžku je možné tiež upraviť podľa požiadaviek zákazníka. Z výroby zmontovaný kábel PushPull LC Duplex sa ponúka vo dvoch variantoch – nielen v klasickom vyhotovení s typickou PushPull káblovou svorkou ale tiež s nalisovanou koncovkou. Káblová vývodka dokáže absorbovať silu až 200 N bez toho, aby došlo k zníženiu výkonnosti.

 

Nicolas Glasker

Global Product Manager HARTING pre systémové káble