tec.News - 30. vydanie

Digitalizácia v priemysle – budovanie sietí a hodnôt

CZ - tec.News 30. vydanie

Digitalizácia ovplyvňuje v súčasnosti každého z nás, mení a pretvára všetky oblasti spoločnosti. Tieto zmeny majú vplyv nielen na naše súkromné životy (napr. máme chytré domácnosti), ale tiež priemysel, v ktorom môžeme pozorovať nástup inteligentných tovární. V spoločnosti HARTING považujeme priemysel za neoddeliteľnú súčasť spoločnosti a tiež za subjekt podliehajúci procesu transformácie. A práve táto zmena priemyslu sa označuje ako 4. priemyselná revolúcia.

eBook

CZ - tec.News 30