tec.News - 31. vydanie

Malí obri – miniaturizované riešenia prepájania pre Priemysel 4.0

CZ - tec.News 31. vydanie

Priemyselné siete sú čím ďalej, tým viac zložitejšie a vyžadujú si čím ďalej, tým menšie konektory. Jednou z hlavných otázok na ceste k Integrovanému priemyslu je, aké funkcie budú musieť ponúknuť ethernetové infraštruktúry budúcnosti.

eBook

CZ - tec.News 31