tec.News - 32. vydanie

Sieť s pridanou hodnotou – ako integrovaný priemysel vytvára pridanú hodnotu

CZ - tec.News 32. vydanie

Ak sa niektorej zo spoločností spýtate, čo je jej cieľom, celkom určite dostanete odpoveď: vytvárať hodnoty pre zákazníkov a súčasne prirodzene dosiahnuť čo najvyšší zisk pre spoločnosť. Mnohokrát sa však jedná len o frázu, zatiaľ čo správny výrok znie nasledovne: dosiahnuť čo najvyšší zisk pre spoločnosť, a tak vytvárať hodnoty pre zákazníkov. Nech už je to v skutočnosti akokoľvek, ani tento výrok nie je až taký zlý. Objavuje sa tu však ťažšia otázka: Čo je príčinou a čo následkom?

eBook

CZ - tec.News 32