tec.News - 33. vydanie

Partnerstvo v Integrovanom priemysle. Spolupráca prináša lepšie výsledky.

DE - tec.News Ausgabe 33

Štvrtú priemyselnú revolúciu môžeme aktuálne definovať nasledovne: komplexné siete s pridanou hodnotou v monolitických architektúrach, ktoré sa už nedajú realizovať. Vyžaduje sa komplexné riešenie. Nie je však možné urobiť všetko samostatne. Uvedomenie si vlastných obmedzení je podľa nášho názoru skvelou príležitosťou vyplývajúcou z kultúrnych zmien Priemyslu 4.0.

eBook

CZ - tec.News 33