tec.News - 34. vydanie

Náš najdôležitejší spoluautor. Ako cesta životným cyklom Integrovaného priemyslu spája našich zákazníkov a zamestnancov.

DE - tec.News Ausgabe 34

Priemysel 4.0 je synonymom komplexných sietí pre tvorbu hodnôt. Najinovatívnejšia zákaznícka cesta však predstavuje iba distribúciu produktu. Ako to všetko do seba zapadá?

eBook

CZ - tec.News 34