Prehlásenie o pôvode tovaru

Waage 250x178

Od 1.7.2004 je možné stiahnuť Preferenčný pôvod tovaru spolu s príslušným prehľadom tovaru, ktorý má pôvod nižšie uvedených výrobcov.

Takýto prehľad je možné použiť ako podklad pre EUR1 a pod.

HARTING Electric GmbH & Co.KG, DE-Espelkamp

HARTING Electronics GmbH & Co.KG, DE-Espelkamp

Toto Prehlásenie sa vzťahuje iba pre tovar z uvedeného prehľadu, vyrobené vyššie uvedenou firmou HARTING a uvedené na faktúre.

Zneužitie vyššie uvedeného Prehlásenia k získaniu Preferenčného pôvodu môže viesť k týmto dôsledkom:

  • Finančný: Klamlivé alebo nesprávne Prehlásenie vedie k zrušeniu vystaveného dokumentu EUR1 a tovar bude treba predložiť colným úradom s následkom úhrady príslušného cla.
  • Trestný: Zneužitie Prehlásenia je považované za priestupok, ktorý vedie k trestnému stíhaniu.
  • Občianský zákonník: Podľa Občianskeho zákonníka Prehlásenie garantuje charakteristiku výrobku. Zákazník má možnosť reklamovať škody spôsobené nesprávnou charakteristikou výrobku.

Z toho vyplýva, že je nutná veľká opatrnosť pri zisťovaní preferenčného pôvodu tovaru. Iba overené a jednoznačne dokumentovateľné Prehlásenie je platné.

Vzhľadom k zmenám v zákone týkajúceho sa preferenčného pôvodu, môže byť prehlásenie dodávateľa poskytované iba na základe priameho požiadania zákazníka.