Ukládání a zpracování osobních údajů

Pokaždé, když uživatel přistupuje na stránku z našich nabídek, a pokaždé, když přistupuje k nějakému souboru, jsou údaje o přístupu v rámci tohoto procesu uloženy v souboru protokolu na našem serveru, kde zůstávají anonymní. Tento proces okamžitě automaticky odstraní osobní odkaz na údaje.

Každý záznam v podstatě tvoří následující:

 • stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • název souboru
 • datum a čas požadavku
 • adresa IP počítače, ze kterého požadavek vzešel
 • objem přenesených dat
 • stav přístupu (soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.)
 • popis typu použitého webového prohlížeče

Tato anonymní, uložená data jsou vyhodnocována výhradně pro statistické účely.

Pokud na našich webových stránkách existuje možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), sdělení těchto údajů uživatelem je vždy výslovně dobrovolné a slouží pouze ke splnění požadovaného účelu. Údaje jsou zpracovávány striktně podle právních předpisů. Samozřejmě jsou povinné informace jako takové označeny.
  
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výlučně k naplnění našich vlastních podnikatelských záměrů (článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR). Vaše údaje budou uchovávány v důvěrnosti a nebudou předány třetím osobám bez vašeho souhlasu.
 
Personalizovaná korelace používání našich webových stránek s konkrétními jednotlivci se uskuteční pouze po předchozím souhlasu (viz níže). 

Společnost HARTING využívá třetí strany jako poskytovatele služeb pro zpracování dat, včetně osobních údajů, pro vlastní obchodní účely. Patří sem poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé služeb pro analýzu činnosti a služby webové analýzy. Další popis těchto služeb naleznete v textu uvedeném níže.
 
Společnost HARTING nezasílá údaje mimo EU.

Na vyžádání můžete vždy získat informace o typu a rozsahu vašich osobních údajů, které o vás byly uloženy. Kromě toho máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na opravu, blokování a vymazání těchto osobních údajů.
 
Zodpovědná kontaktní osoba

Orgánem zodpovědným za zpracování údajů shromážděných na této webové stránce ohledně používání internetového obchodu je:
HARTING s.r.o., Mlýnská 60/2, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Tel: +420 220 380 495, Email: cz(at)HARTING.com

Kontaktní osoba u společnosti HARTING je: Ing. Marek Sucharda, MBA, Mlýnská 60/2, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Tel: +420 220 380 495,  E-mail: datasecurity_cz(at)HARTING.com

Soubory cookie a cílená reklama
 
V některých částech našich webových stránek používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou v podstatě malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, tabletu nebo smartphonu, jež návštěvník používá, a které umožňují analýzu použití webu. Společnost HARTING používá soubory cookie např. k rozpoznávání preferencí návštěvníků s cílem dosáhnout optimálního návrhu webové stránky.
 
To usnadňuje pohyb a podporuje vysokou míru uživatelské přívětivosti webu. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené části našich webových stránek. Umožňují uchování informací po určitou dobu a identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatele a zákaznicky přizpůsobenou interakci používáme trvalé soubory cookie. Používáme také tzv. relační soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. To vám umožní používat soubory cookie způsobem, který pro vás bude transparentní.

Na našich webových stránkách používáme následující čtyři kategorie souborů cookie:

 • základní soubory cookie
 • soubory cookie pro analýzu výkonu
 • funkční/personalizační soubory cookie

Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli na webu pohybovat a využívat jeho funkce, například při přístupu k částem chráněným heslem. Bez těchto souborů cookie vám nebudeme schopni poskytnout určité služby, které požadujete. Základní cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů tak, aby byli rozpoznáni při pohybu po webu a při jeho opětovném navštívení.
 
Soubory cookie pro analýzu výkonu: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například stránky, které navštěvují nejčastěji, a zda na webech dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují data, která mohou být použita k identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie jsou anonymní a jsou určeny výhradně ke zlepšení funkčnosti a služeb nabízených webovými stránkami. V důsledku toho využíváme soubory cookie pro analýzu výkonu k sestavování statistik o tom, jak jsou naše webové stránky používány a jak efektivní jsou naše reklamní kampaně.

Funkční/personalizační soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují webům zapamatovat si předem zadané informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) za účelem poskytnutí optimalizovaných a uživatelsky přizpůsobených funkcí. Webová stránka vám může Například poskytnout aktuální informace o vašem trhu tím, že uloží vaši aktuální polohu do souboru cookie. Tyto soubory cookie se také používají k zachování nastavení, která jste si na webu zvolili (například jazyk a umístění). Poskytují také služby, které požadujete, např. pokud chcete sledovat video. Tyto soubory cookie nemohou sledovat aktivitu procházení na jiných webech. Nemohou určit, kde jste byli na internetu mimo naše webové stránky. V důsledku toho používáme funkční/personalizační soubory cookie k tomu, abychom vás poznali při návštěvě našich webových stránek a přizpůsobení obsahu a k uložení vašich preferencí (například preferovaného jazyka).

Analytika PIWIK
Na této webové stránce používáme webový analytický systém PIWIK, který měří a analyzuje návštěvy našich webových stránek. Vaši IP adresu používáme s úmyslem shromažďovat data ohledně internetové návštěvnosti, vašeho prohlížeče a vašeho počítače. Tyto informace jsou analyzovány pro statistické účely. Vy jako uživatel zůstáváte během tohoto procesu anonymní.

Informace o tom, jak funguje open source software pro webovou analýzu PIWIK, naleznete na adrese www.piwik.org.

Systém pro správu obsahu (CMS), který používáme, nastavuje soubory cookie pro ukládání dat o relacích

 • s platností do restartování prohlížeče

PIWIK nastavuje soubory cookie pro relaci

 • s platností do restartování prohlížeče

PIWIK nastavuje soubory cookie pro návštěvníka

 • s platností 7 dní

PIWIK anonymizuje IP adresy a respektuje hlavičku DNT (Do not Track, nesledovat).

Můžete kdykoli zabránit vytváření pseudonymních uživatelských profilů systémem PIWIK. K dispozici jsou následující možnosti:

·         Můžete zabránit ukládání souborů cookie použitých pro vytváření profilů prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusí být možné plně využít všechny funkce této webové stránky.

·         Jednou z možností je nastavit "cookie opt-out", kterou najdete na následujícím odkazu: set opt-out cookie (nastavit odhlášení souborů cookie)

Webová analýza však přestane fungovat jen do doby, kdy má prohlížeč uložen soubor cookie pro odhlášení.

·         V závislosti na použitém prohlížeči máte možnost nainstalovat plug-in prohlížeče, který zabraňuje sledování. Stačí nainstalovat plug-in prohlížeče, který je k dispozici.

Reklama by měla být pro naše uživatele co nejužitečnější a nejzajímavější. V důsledku toho poskytujeme nabídky a doporučení produktů, které se co nejvíce blíží osobním zájmům (personalizované nabídky). Ke shromažďování těchto informací používáme soubory cookie a další technologie. Tyto technologie také používáme k tomu, abychom rozpoznali uživatele, když se vracejí. Osobně určené nabídky jsou založeny na analýze nákupního chování příslušného návštěvníka, stejně jako na jeho používání našich elektronických médií.

Konkrétně používáme následující informace k přizpůsobení inzerce vašim potřebám a vašim zájmům:

 • Údaje obsažené v zákaznickém účtu a údaje, které nám poskytnete při zpracování nákupů (kmenové údaje);
 • Údaje o vašich předchozích nebo budoucích nákupech provedených ve společnosti HARTING (údaje o transakcích) a informace z nich odvozené (například, které produkty při nákupu upřednostňujete nebo které si nakonfigurujete);
 • Informace (včetně informací z různých zařízení), které se automaticky generují při návštěvě našich elektronických médií (webové stránky nebo aplikace), včetně data a času vaší návštěvy (údaje o využití) a informací z nich odvozených (např. jaký obsah často zobrazujete);
 • Produkty, které jste hledali nebo zobrazili v našich elektronických médiích.

Analýza a vyhodnocení výše uvedených informací nám umožňuje zasílat nabídky a doporučení produktů přizpůsobené zájmům uživatele. Personalizované nabídky mohou být zasílány dopisem, při navštěvě našich elektronických médií (webových stránek a aplikací) nebo, pokud byl vydán zvláštní souhlas, e-mailem nebo upozorněním.

Online reklama založená na použití: Naše webové stránky nebo webové stránky, ze kterých byl příslušný uživatel na naše webové strány anonymně odkázán, shromažďují a zpracovávají chování návštěvníka při jejich využití. Uživatel získává výhodu tím, že přijímá reklamu, která odpovídá jeho oblastem zájmu, a v důsledku toho se mu zobrazuje méně náhodně umístěných reklam. K záznamu chování při používání je v počítači uživatele uložen soubor cookie. Za účelem optimalizace reklamy založené na vašich zájmech používáme Acquia Lift.

Získané informace zahrnují informace o aktivitách na této webové stránce (např. chování při surfování, podstránky navštívených webových stránek). Všechna uživatelská data jsou uložena pod pseudonymem, což znemožňuje osobní identifikaci uživatelů. Ke sběru dat pro poskytování online reklamy založené na použití využíváme následující nástroje:

Nástroj
PIWIK

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele
https://matomo.org/privacy/ (k dispozici pouze v angličtině)
 
Možnost nastavit odhlášení souborů cookie

Další informace o souborech cookie a jednotlivých poskytovatelích naleznete na webových stránkách youronlinechoices.com. Zde také můžete odhlásit používání online reklamy založené na použití pomocí jednoho nebo více nástrojů.
 
Chcete-li odhlásit poskytování informací, zašlete prosím e-mail na adresu
datasecurity_cz(at)HARTING.com a uveďte svou e-mailovou adresu, vaše jméno a příjmení a předmět "Data Opt Out" (odhlášení poskytování údajů).
 
Obecně můžete zabránit ukládání souborů cookie na pevný disk výběrem možnosti "Nepřijímat soubory cookie" v nastavení prohlížeče. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby vás požádal o souhlas před nastavením souborů cookie. Nakonec můžete smazat soubory cookie, které již byly kdykoliv předtím nastaveny. Podrobné informace o tom, jak to funguje, naleznete na stránkách nápovědy svého prohlížeče.
 
Upozornění: Pokud zcela zabráníte používání souborů cookie pomocí předvoleb ve svém webovém prohlížeči, pravděpodobně nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek vůbec nebo jen v omezeném rozsahu.

V případě, že automaticky vymažete soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče, bude pravděpodobně nutné znovu povolit soubory cookie pro odhlášení. Další informace týkající se použitých souborů cookie naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Bezpečnost dat
 
Vezměte prosím na vědomí, že současný stav technologie nemůže komplexně zaručit ochranu osobních údajů při přenosu v rámci internetu. Třetí strany mohou být technicky schopné neoprávněně narušit zabezpečení sítě a sledovat přenos e-mailů. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí, že přenos dat přes e-mail je vždy nešifrovaný.

Doba uchovávání
 
Společnost HARTING uchovává osobní údaje shromážděné pro podnikatelské účely, pokud jsou nezbytné pro obchodní vztah, a následně je odstraní. Nejpozději tato potřeba pro obchodní účely nebude existovat, pokud jsou veškeré nároky vyplývající z obchodního vztahu podle obecných předpisů promlčeny. V případě nejistoty se předpokládá, že je to 10 let po poslední transakci. Pokud společnost HARTING obdržela osobní údaje a nevznikla žádná obchodní transakce, údaje budou vymazány nejpozději po 3 letech. Společnost HARTING samozřejmě také odstraní údaje, pokud již žádný obchodní účel nebo podnikatelský účel neexistuje a uživatel odvolá svůj souhlas.

Právo na informace a opravu 

Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených datech a údajích týkající se vaší osoby, jejich původu a příjemce, účelu ukládání a také právo na jejich výmaz. Dále máte právo na opravu a právo na zapomenutí.

Odvolání:
 
Souhlas s používáním údajů můžete v písemné nebo elektronické podobě kdykoli odvolat. Totéž platí, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle článku 6 (e) až (f) GDPR.
 
Odvolání prostřednictvím e-mailu:
datasecurity_cz(at)HARTING.com
 
Odvolání prostřednictvím dopisu: K rukám: Ing. Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč


V případě vašeho odvolání souhlasu s ukládáním a zpracováním dat HARTING Stiftung & Co KG nebude schopna poskytnout určité služby, např. účast v loteriích.

Pokud podáte tuto námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody k jejich zpracování, které jsou nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám, nebo zpracování pro účely zakládání, výkonu nebo obrany právních nároků.

Úřad pro stížnosti
 
Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů. Obraťte se prosím na
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000  Praha 7.

Platnost zásad ochrany osobních údajů Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny nebo doplnění těchto pravidel ochrany osobních údajů. Tyto zásady byly naposledy změněny dne 9. května 2018.