Ukládání a zpracování osobních údajů

Pokaždé, když uživatel přistupuje na stránku z našich nabídek, a pokaždé, když přistupuje k nějakému souboru, jsou údaje o přístupu v rámci tohoto procesu uloženy v souboru protokolu na našem serveru, kde zůstávají anonymní. Tento proces okamžitě automaticky odstraní osobní odkaz na údaje.

Každý záznam v podstatě tvoří následující:

·         stránka, ze které byl soubor vyžádán

·         název souboru

·         datum a čas požadavku

·         adresa IP počítače, ze kterého požadavek vzešel

·         objem přenesených dat

·         stav přístupu (soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.)

·         popis typu použitého webového prohlížeče

Tato anonymní, uložená data jsou vyhodnocována výhradně pro statistické účely.

Pokud na našich webových stránkách existuje možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), sdělení těchto údajů uživatelem je vždy výslovně dobrovolné a slouží pouze ke splnění požadovaného účelu. Údaje jsou zpracovávány striktně podle právních předpisů. Samozřejmě jsou povinné informace jako takové označeny.
  
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány výlučně k naplnění našich vlastních podnikatelských záměrů (článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR). Vaše údaje budou uchovávány v důvěrnosti a nebudou předány třetím osobám bez vašeho souhlasu.
 
Personalizovaná korelace používání našich webových stránek s konkrétními jednotlivci se uskuteční pouze po předchozím souhlasu (viz níže). 

Společnost HARTING využívá třetí strany jako poskytovatele služeb pro zpracování dat, včetně osobních údajů, pro vlastní obchodní účely. Patří sem poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé služeb pro analýzu činnosti a služby webové analýzy. Další popis těchto služeb naleznete v textu uvedeném níže.
 
Společnost HARTING nezasílá údaje mimo EU.

Na vyžádání můžete vždy získat informace o typu a rozsahu vašich osobních údajů, které o vás byly uloženy. Kromě toho máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na opravu, blokování a vymazání těchto osobních údajů.
 
Zodpovědná kontaktní osoba

Orgánem zodpovědným za zpracování údajů shromážděných na této webové stránce ohledně používání internetového obchodu je: 
HARTING s.r.o., Mlýnská 60/2, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Tel: +420 220 380 495, Email: cz(at)HARTING.com

Kontaktní osoba u společnosti HARTING je: Ing. Marek Sucharda, MBA, Mlýnská 60/2, Praha 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Tel: +420 220 380 495,  E-mail: datasecurity_cz(at)HARTING.com

Soubory cookie a cílená reklama 
 
V některých částech našich webových stránek používáme tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou v podstatě malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, tabletu nebo smartphonu, jež návštěvník používá, a které umožňují analýzu použití webu. Společnost HARTING používá soubory cookie např. k rozpoznávání preferencí návštěvníků s cílem dosáhnout optimálního návrhu webové stránky.
 
To usnadňuje pohyb a podporuje vysokou míru uživatelské přívětivosti webu. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené části našich webových stránek. Umožňují uchování informací po určitou dobu a identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatele a zákaznicky přizpůsobenou interakci používáme trvalé soubory cookie. Používáme také tzv. relační soubory cookie, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. To vám umožní používat soubory cookie způsobem, který pro vás bude transparentní.

Na našich webových stránkách používáme následující čtyři kategorie souborů cookie:

·         základní soubory cookie

·         soubory cookie pro analýzu výkonu

·         funkční/personalizační soubory cookie

Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli na webu pohybovat a využívat jeho funkce, například při přístupu k částem chráněným heslem. Bez těchto souborů cookie vám nebudeme schopni poskytnout určité služby, které požadujete. Základní cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů tak, aby byli rozpoznáni při pohybu po webu a při jeho opětovném navštívení.
 
Soubory cookie pro analýzu výkonu: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například stránky, které navštěvují nejčastěji, a zda na webech dostávají chybové zprávy. Tyto soubory cookie neshromažďují data, která mohou být použita k identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto souborů cookie jsou anonymní a jsou určeny výhradně ke zlepšení funkčnosti a služeb nabízených webovými stránkami. V důsledku toho využíváme soubory cookie pro analýzu výkonu k sestavování statistik o tom, jak jsou naše webové stránky používány a jak efektivní jsou naše reklamní kampaně.

Funkční/personalizační soubory cookie: Tyto soubory cookie umožňují webům zapamatovat si předem zadané informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh) za účelem poskytnutí optimalizovaných a uživatelsky přizpůsobených funkcí. Webová stránka vám může Například poskytnout aktuální informace o vašem trhu tím, že uloží vaši aktuální polohu do souboru cookie. Tyto soubory cookie se také používají k zachování nastavení, která jste si na webu zvolili (například jazyk a umístění). Poskytují také služby, které požadujete, např. pokud chcete sledovat video. Tyto soubory cookie nemohou sledovat aktivitu procházení na jiných webech. Nemohou určit, kde jste byli na internetu mimo naše webové stránky. V důsledku toho používáme funkční/personalizační soubory cookie k tomu, abychom vás poznali při návštěvě našich webových stránek a přizpůsobení obsahu a k uložení vašich preferencí (například preferovaného jazyka).

Matomo Analytics

Popis a rozsah zpracování údajů: Tento web používá open source webovou analytickou službu Matomo (dříve PIWIK). Matomo používá soubory cookie, které umožňují analýzu způsobu, jakým webovou stránku používáte. Informace vytvořené souborem cookie o používání tohoto webu jsou uloženy na našem serveru.

Účel a rozsah zpracování dat: Když navštívíte náš web, ukládáme údaje o vaší návštěvě. Jsou zpracovávány zejména následující údaje: název stránky, vyhledávaný termín, kterým se návštěvníci dostali na stránku, vyhledávače, adresa URL stránky, počet navštívených stránek, místo návštěvníka, poskytovatele, prohlížeč, operační systém, zásuvné moduly prohlížeče, časy návštěvy, trvání návštěvy, vstupní a výstupní stránky, stahování a odkazující webové stránky. Získané informace používáme pouze pro statistické účely a ke zlepšení webu a serveru. Naše webové stránky používají Matomo s rozšířením „AnonymizeIP“. Výsledkem je, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, což brání přímé identifikaci osob. IP adresa, kterou přenáší Matomo z vašeho prohlížeče, nebude sloučena s jinými údaji, které jsme shromáždili. Neprovádí se žádný přenos na třetí strany.

Můžete kdykoli zabránit vytváření anonymních profilů využití ze strany Matomo. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Můžete zabránit ukládání souborů cookie použitých pro vytváření profilů prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusí být možné plně využít všechny funkce této webové stránky.
  • V závislosti na použitém prohlížeči máte možnost nainstalovat plug-in prohlížeče, který zabraňuje sledování. Stačí nainstalovat plug-in prohlížeče, který je k dispozici.

Nabídky založené na využití a/nebo osobní nabídky

Naše služby a nabídky mají být pro naše uživatele co nejužitečnější a nejzajímavější. Proto v co největší míře předkládáme nabídky a doporučení týkající se produktů, které odpovídají jejich osobním zájmům (nabídky založené na použití a/nebo individuální nabídky). Pro shromažďování těchto informací používáme soubory cookie a další technologie.

Online reklama založená na použití:
 Naše webové stránky nebo odkazující stránky, ze kterých uživatel přichází, anonymně sbírají a zpracovávají informace o chování návštěvníka. To přináší uživateli užitek, protože reklama, která je vytvořena, odpovídá určitým zájmům a zobrazuje se méně náhodných reklam založených na širokém spektru zájmu. Soubor cookie je uložen v počítači uživatele a zaznamenává chování při používání.

Shromážděné informace zahrnují např. informace o aktivitě na těchto webových stránkách (např. chování při surfování, navštěvované podstránky webu).
 Všechna uživatelská data jsou uložena pomocí pseudonymu a v důsledku toho je skutečně nemožné osobně návštěvníky identifikovat. Pro sběr dat k poskytování online reklamy založené na užívání využíváme následující nástroj:

Nástroj
Matomo

Informace poskytovatele o ochraně osobních údajů 
https://matomo.org/privacy/

Možnost odhlášení
Nastavit odhlášení souborů cookie

Pro více informací o souborech cookie a jednotlivých poskytovatelích navštivte 
youronlinechoices.com. Zde můžete také odhlásit online reklamu založenou na použití pomocí jednoho nebo více nástrojů.

Personalizované nabídky:
 Tyto technologie také používáme k tomu, abychom rozpoznali uživatele, když se vracejí. Individuální nabídky jsou založeny na analýze nákupního chování a využití našich elektronických médií příslušným návštěvníkem.

Konkrétně používáme následující informace k přizpůsobení reklamy pro vás a vaše zájmy:

  • Údaje obsažené v zákaznickém účtu a údaje, které nám poskytnete při provádění nákupů (kmenové údaje);
  • Údaje o vašich předchozích nebo budoucích nákupech provedených ve společnosti HARTING (údaje o transakcích) a informace z nich odvozené (například, které produkty při nákupu upřednostňujete nebo které si nakonfigurujete);
  • Informace, které se automaticky generují při návštěvě našich elektronických médií (webové stránky nebo aplikace), včetně data a času vaší návštěvy (údaje o využití) a informací z nich odvozených (např. jaký obsah často zobrazujete);
  • Produkty, které jste hledali nebo zobrazili v našich elektronických médiích.

Analýza a vyhodnocení výše uvedených informací nám umožňuje zasílat nabídky a doporučení produktů přizpůsobené zájmům uživatele. Personalizované nabídky mohou být zasílány běžnou poštou, při návštěvě našich elektronických médií (webových stránek a aplikací) nebo, pokud existuje samostatný souhlas, e-mailem nebo upozorněním.

Bezpečnost dat
 
Vezměte prosím na vědomí, že současný stav technologie nemůže komplexně zaručit ochranu osobních údajů při přenosu v rámci internetu. Třetí strany mohou být technicky schopné neoprávněně narušit zabezpečení sítě a sledovat přenos e-mailů. Vezměte prosím v této souvislosti na vědomí, že přenos dat přes e-mail je vždy nešifrovaný.

Doba uchovávání
 
Společnost HARTING uchovává osobní údaje shromážděné pro podnikatelské účely, pokud jsou nezbytné pro obchodní vztah, a následně je odstraní. Nejpozději tato potřeba pro obchodní účely nebude existovat, pokud jsou veškeré nároky vyplývající z obchodního vztahu podle obecných předpisů promlčeny. V případě nejistoty se předpokládá, že je to 10 let po poslední transakci. Pokud společnost HARTING obdržela osobní údaje a nevznikla žádná obchodní transakce, údaje budou vymazány nejpozději po 3 letech. Společnost HARTING samozřejmě také odstraní údaje, pokud již žádný obchodní účel nebo podnikatelský účel neexistuje a uživatel odvolá svůj souhlas.

Právo na informace a opravu 

Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených datech a údajích týkající se vaší osoby, jejich původu a příjemce, účelu ukládání a také právo na jejich výmaz. Dále máte právo na opravu a právo na zapomenutí.

Právo na informace a opravu 

Máte právo kdykoli požádat o informace o uložených datech a údajích týkající se vaší osoby, jejich původu a příjemce, účelu ukládání a také právo na jejich výmaz. Dále máte právo na opravu a právo na zapomenutí.

Odvolání:
 
Souhlas s používáním údajů můžete v písemné nebo elektronické podobě kdykoli odvolat. Totéž platí, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány podle článku 6 (e) až (f) GDPR.
 
Odvolání prostřednictvím e-mailu
datasecurity_cz(at)HARTING.com
 
Odvolání prostřednictvím dopisu: 
K rukám: Ing. Marek Sucharda, HARTING s.r.o., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

V případě vašeho odvolání souhlasu s ukládáním a zpracováním dat HARTING Stiftung & Co KG nebude schopna poskytnout určité služby, např. účast v loteriích.

Pokud podáte tuto námitku, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody k jejich zpracování, které jsou nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám, nebo zpracování pro účely zakládání, výkonu nebo obrany právních nároků.

Úřad pro stížnosti
 
Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů. Obraťte se prosím na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000  Praha 7.

Platnost zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na příležitostné změny nebo doplnění těchto pravidel ochrany osobních údajů. Tyto zásady byly naposledy změněny dne 30.srpna 2018.