Váš partner pre systémové riešenia

Spoločnosť HARTING poskytuje viac, než len optimálne zladené komponenty. Na zabezpečenie čo najlepších riešení pre svojich zákazníkov môže spoločnosť HARTING poskytnúť podstatne viac a zohrať dôsledne integračnú úlohu v procese vytvárania hodnôt. Od hotových montovaných káblov až po ovládacie regály alebo vopred nastavené ovládacie pulty: Naším cieľom je vytvoriť pre našich zákazníkov maximálne výhody – bez kompromisov!

Od nápadov k spoločnému riešeniu

  • Profesionálne riadenie projektov
  • Kvalifikácia v priebehu procesu
  • Testovanie zhody s normami

  Požiadavky zákazníkov

  Vysoko kvalifikovaní predajní technici a naši špecialisti na individuálne riešenia vaše požiadavky zaznamenajú, predstavia riešenia a konajú v celom procese prípravy ako váš priamy kontaktný bod.

  Výroba

  Spoločnosť HARTING čerpá z desaťročí skúseností s tvorbou inovatívnych produktov a systémových riešení. Tieto schopnosti a zručnosti tvoria pevný základ pri vývoji vysoko kvalitných riešení v súlade s IRIS rev. 01/DIN EN ISO 9001/2008.

  Dodávka

  Včasné dodanie v súlade s vašimi pokynmi na dodanie je pre nás rovnako dôležité ako vaše požiadavky, pokiaľ ide o obaly, dodávané množstvo na obalovú jednotku a konkrétne označenie.