HARTING Corporate Technology Services (CTS) je skúšobné laboratórium, ktoré je akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 a predstavuje ďalší stupeň v chápaní kvality HARTING Technology Group. Dôkladné a starostlivé testovanie elektromechanického, elektronického a optického pripojenia, prenosovej a sieťovej technológie zaručuje vysoký štandard spoločnosti HARTING, ktorý zákazníci očakávajú.

Na rozmerové meranie komponentov je k dispozícii optická a dotyková technológia merania pomocou 3D súradníc.

Testy komponentov zahŕňajú elektrické a mechanické skúšky, vibračné a rázové skúšky a mikroskopické testovanie spolu s testovaním klimatického a environmentálneho vplyvu na zabezpečenie environmentálnej kompatibility a triedy krytia IP. Navyše zamestnanci CTS pomáhajú návrhovému oddeleniu tým, že analyzujú integritu signálov elektronických a optických prenosových systémov. Merania tvrdosti pomocou prístroja nanoindenter ako vstupného parametra pri počítačových simuláciách pomáhajú zabezpečiť spoľahlivosť už vo fáze vývoja.

Analýza materiálov, (optické/hmatové) testovanie topografie a drsnosti sa využívajú na hodnotenie mikrosystémov. Röntgenová fluorescenčná analýza prostredníctvom polovodičového detektora sa využíva na zabezpečenie zhody so smernicou RoHS počas testovania kvalifikácie. Testovania EMS a EMI sú ako stanovené súčasti elektromagnetickej kompatibility dôležité najmä na udelenie označenia CE (nemecký zákon o elektromagnetickej kompatibilite).